Suunnittelijakuvaus: Karoliina Lundahl

Karoliina Lundahl
vaatetus
+358 41 549 4461
k.lundahl@hotmail.com


Memento mori


As I see clothes, they are far more than just something to protect us from the weather.  Clothes are the first glimpse of what a stranger sees of our personality, they are a visual way to express ourselves and our personality. With clothes, I create my own style and that style is a part of my identity.  For me, designing has always been something more close to my heart than just creating forms which I like. It is a way for me to process and express my emotions by drawing them out so I can visibly lay them out, study them and mold them.  

My collection ‘Memento mori’ was a way for me to process my stream of emotions when encountering the loss of a loved one.  In ‘Memento mori’ you can see the high contrast of life and death depicted by choices of materials and shapes. With this collection, I wish to portray the diversity of death and mourning in a way which does not make a taboo out of them.  Death is, and always will be, a great part of our lives and I believe it should not be seen as the end of all things but as a beginning of a new era. I believe everything is connected in a loop. There is no life without death and no light without darkness. Death should not be feared so much as it should be understood.

‘Memento te mortalem esse.’ – Remember your mortality.


Minulle vaatteet ovat jotain aivan muuta kuin vain sääolosuhteilta suojaava kerros.  Vaatteemme ovat ensimmäinen silmäys persoonallisuuteemme, minkä tuntematon henkilö meissä näkee. Vaatteet ovat visuaalinen keino ilmaista itseämme ja persoonaamme sekä niillä luon oman tyylini, joka muodostaa osan identiteettiäni.  Minulle muotoilu ja suunnittelu ovat aina olleet lähellä sydäntäni enkä pyri vain luomaan muotoja, joista pidän.  Suunnittelu on minulle tapa prosessoida ja ilmaista tunteitani piirtämällä ne paperille, jotta voin nähdä ne edessäni, tutkia ja muotoilla niitä.

Mallistoni ”Memento mori” suunnittelu oli tapa minulle käsitellä tunnevirtaani kun kohtasin läheisen ihmisen kuoleman. ”Memento mori” mallistossa voitte nähdä elämän ja kuoleman suuren kontrastin esitettynä malliston muotokielessä ja materiaaleissa.  Tällä mallistolla toivon osaavani esittää kuoleman ja suremisen monimuotoisuutta tavalla, jolla niistä ei muodostu tabua. Kuolema on, ja tulee aina olemaan, suuri osa elämää. Mielestäni kuolemaa ei pitäisi nähdä kaiken elävän loppuna vaan uuden ajanjakson alkuna. Uskon, että kaikki on yhteydessä toisiinsa.  Ei ole elämää ilman kuolemaa eikä valoa ilman pimeyttä. Kuolemaa ei pitäisi pelätä vaan sitä pitäisi ymmärtää.

”Memento te mortalem esse.” – Muista kuolevaisuutesi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti