Suunnittelijakuvaus: Jämiä//Koivunen

Jämiä//Koivunen
vaatetus, jalkine
jamiakoivunen@gmail.com
@jamiakoivunen


Välimatka


Välimatka -termiä voidaan käyttää kuvaamaan muun muassa asioiden, henkilöiden tai ilmiöiden välisiä etäisyyksiä. Asioiden välillä oleva matka vaikuttaa oleellisesti siihen, miten ne ilmentyvät - lähekkäiset ilmiöt saavat erilaisen perspektiivin ollessaan kaukana toisistaan. Ihmisten välillä vallitseva “henkinen välimatka” on muuttanut ja muuttaa muotoaan ajan kuluessa. Sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän mahdollisuudet tuovat ihmiset eri mantereilta näennäisesti yhteen, hajottaen kuitenkin saman pöydän ääressä istuvat kauas toisistaan. Alati eteenpäin kehittyvä maailma kaivaa välimatkaa eri sukupolvien väliin.


Välimatka on vaatetusopiskelija Julia Jämiän ja jalkineopiskelija Olli Koivusen yhteistyön tulos. Malliston teema lähti muovautumaan suunnittelijoiden välisen konkreettisen välimatkan myötä Julian ollessa syksyn vaihdossa Skotlannissa. Suunnittelutyön sijoittuminen kahteen erilaiseen ympäristöön, Suomen pimenevään syksyyn ja meren äärellä sijaitsevaan Skotlannin graniittikaupunkiin Aberdeeniin, näkyy myös malliston ilmeessä ja rakenteissa. Välimatka-mallisto tiivistyy ajatukseen ”mitä tarkoittaa, kun asiat ovat lähekkäin tai erillään, ja miten ne vaikuttavat toisiinsa”. 

Malliston filosofia kiteytyy capsule wardrobe – ajatukseen, jossa tähdätään rajalliseen, mutta toimivaa puvustoon, jonka kaikki osat sopivat toisiinsa. Tavoite on omistaa ainoastaan ”lempivaatteita”, jotka kulkevat mukana sesongista - ja vuodesta toiseen. Kaikkien malliston osien välistä yhdisteltävyyttä täydentää vallitseva unisex–look. Valitessaan lempivaatteita ei tarvitse ajatella onko siluetti liian feminiininen tai maskuliininen, sillä kaikki osat sopivat kaikille. Muina inspiraation tuojina ovat olleet suunnittelijoiden omat henkilökohtaiset kokemukset aikamme kulutustottumuksista ja ostokäyttäytymisestä, sekä erilaisten materiaalien, pinnanmuokkaustekniikoiden ja värien yhdisteleminen. Mallisto kattaa sekä miesten, että naisten vaatteet, jalkineet ja asusteet. Parhaimmillaan se tarjoaa käyttäjälle koko syys/talvi – pukeutumisen, kaipaamatta rinnalle muita täydennyksiä.


Julia Jämiä on artesaanitaustainen vaatetusmuotoiluopiskelija. Suurin inspiraation tuoja Julian suunnittelussa on luonto ja sen uskomaton monimuotoisuus. Skotlanti upeine maisemineen toimi suunnanantajana Välimatka-malliston vaatteissa. Tämän lisäksi se toimi innoittajana väreissä ja myös muutamat malliston materiaaleista ovat matkanneet meren yli Suomeen. Luonnon ja ympäristön havainnoinnin lisäksi tärkeitä tekijöitä Julian työskentelyssä ovat materiaalilähtöisyys, sekä toisinaan vähän kokeilullinenkin värien ja kuvioiden yhdisteleminen, muotokielen pysyessä riisuttuna. 

Olli Koivunen on tamperelaislähtöinen jalkinesuunnittelijan alku ja ideologialtaan urbaani reissaajaa. Häntä kuljettaa eteenpäin lapsenomainen mielenkiinto ajan ilmiöitä ja ympäristöjä kohtaan, sekä pieni vaatekaappi, joka sisältää helppoa ja yhdisteltävää pukeutumista niin värien kuin muotojenkin perusteella. Jalkaan hän pukee lähes poikkeuksetta lenkkarit. Suunnittelijana Olli kokee materiaalien laadun ja toimivuuden käyttötarkoitukseen nähden ensisijaisen tärkeäksi. Toisena tärkeänä tekijänä hän pitää erilaisten painokuvioiden sekä materiaalien vaihtelun muodostamaa mielenkiintoa. The term “distance” can be used to describe spaces for example in between people or phenomena. Social media has given far away people a chance to be in touch with each other, even on daily basis. On the other hand, it could have a separating effect on people who share the room. 

Välimatka (=the distance) fashion collection is designed and manufactured by Julia Jämiä (clothing) and Olli Koivunen (footwear). The theme for the collection began to develop because of a concrete distance between the designers during Julia’s exchange period in Scotland in autumn 2014. The time in two far away cities has molded the designing process and can be seen in shapes and textures of the collection. Välimatka collection can be pinpointed on a thought “what it means for things to be close by or far away from each other, and how they change because of that”. 

Concept of the collection is similar to idea of capsule wardrobe – the number of pieces is very limited and they all fit together. The thing is to have only clothes you can call your favorites. The collection is created in a way that every type of garment is represented only once. Pieces are also designed to have a unisex look. Because of this Välimatka offers a full wardrobe to anyone. The collection is a critique to modern consumerism and also inspired by various combinations of materials, prints and colours.  

1 kommentti: