Suunnittelijakuvaus: Sohvi Jurvanen

Sohvi Jurvanen
vaatetus


Aikavandalismi

Boheemi ja luonnonläheinen, miellyttävän inhimillinen ja vivahteikas sekä syvällinen elämäntyyli kiehtoo minua ja tuntuu kodilta. Erilaisuus ja vaihtelevuus, voimakkaat tunteet ja seesteinen rauhallisuus, myötä- ja vastoinkäymiset, kaikesta tästä nautin ja se saa minut pysymään inhimillisenä. Kaikkea tätä hyödynnän suunnittelussani. Pyrin kokemaan ja tuntemaan mahdollisimman paljon ja monipuolisesti, pyrin aina kyseenalaistamaan aivan kaiken ja löytämään kultaisen keskitien. Suunnitteluni perustuu intuitioon ja kun löydän jonkun inspiroivan ja kattavan aiheen, paneudun siihen useita kuukausia ja tarkastelen asioiden eri puolia.

Mallistoni teemana on Suomen Markka, joka ilmenee printtinä ja yksityiskohtina vaatteiden eri osissa. Vaikka teema on jo sinällään hyvin poliittinen ja helposti tullaan ehkä rinnastamaan tiettyihin poliittisiin suuntauksiin, haluan painottaa sillä omassa ideologiassani ainoastaan Eurooppa vastaisuutta tulematta liitetyksi mitenkään mihinkään  poliittiseen puolueeseen. Mallistoni muotokieli ja värimaailma lähentelee nostalgisella otteella 1970-lukua ja sekin on tarkkaan harkittu tämän ajatusmallin kannalta. Onhan tuo hieno vuosikymmen vallankumouksen ja kansanäänen kuulluksi tekemisen kulta-aikaa.

Se mitä siis haluan sanoa on että olen mielentila hippi ja paneutunut 70-lukuun jo pitkään. Sen ajan ideologia, sosiaalinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys inspiroivat minua. Kaikkien huomioon ottaminen ja tasa-arvoistaminen innoittavat vaikuttamaan ja sitä haluan myös tehdä vaatteillani. Tahdon vaikuttaa laajasti elämän eri osa-alueilla ja tässä mallistossani se kiteytyy poliittisiin ja nostalgisiin ajatuksiin.

Kuvat 1, 2, 3

Bohemian and close to nature, pleasant humane and nuanced and a profound way of life fascinates me and it feels like home. Difference and variability, strong feelings and serene peacefulness, ups and downs, all these things I enjoy and it makes me stay humane. All these things I'm developing in my designs. I'm trying to experience and feel as much and in as many ways as I can, I always try to question absolutely everything to find the golden middle path. My designing is based to intuition and always when I find some inspiring and comprehensive topic I dive into it for months and I look at things from different points of view.

The theme of my collection is the old Finnish Mark which occurs in print and in detailed parts of the various garments. Even if my theme is very political by itself and gets easily equate to some political orientations I want to emphasize only my European non-compliance by it without getting involved with any political party in any way. The idiom and colours of my collection verge on -70's by nostalgic touch and it's also carefully considered based on my way of thinking. After all, this is a wonderful decade of the revolution and the peoples voices heard in the conclusion of the golden age.

The thing I want to say is I'm a mind-set hippie and have been specified to -70's for a while. The ideology, social atmosphere and communion of that time inspire me. Equality and taking everybody into consideration inspire me to influence, and that's what I want to do also with my clothes. I want to make difference in a wide variety of life areas and this agenda it crystallizes into political and nostalgic thoughts in my collection.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti